ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Keep a promise"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Keep a promise

    แปลว่า รักษาสัญญา ทำตามสัญญา

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale