ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Jump the gun"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Jump the gun

    แปลว่า ทำอะไรก่อนเวลาอันควร

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale