ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "I've lost my way somewhere"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    I've lost my way somewhere

    แปลว่า ฉันหลงไปที่ใดที่หนึ่ง

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale