ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "It'd serve you right. You deserve it."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    It'd serve you right. You deserve it.

    แปลว่า สมน้ำหน้า นายสมควรได้รับมัน

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale