ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "It takes all sorts to make a world."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    It takes all sorts to make a world.

    แปลว่า น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัชฌาสัย

    Listen to voicemalefemale