ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "I'm now in charge of everything here"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    I'm now in charge of everything here

    แปลว่า ตอนนี้ฉันเป็นผู้ดูแลทุกสิ่งที่นี่

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale