ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "I'm keeping my eye on you."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    I'm keeping my eye on you.

    แปลว่า ฉันกำลังเฝ้ามองคุณอยู่

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale