ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "I'm going to figure it out sooner or later."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    I'm going to figure it out sooner or later.

    แปลว่า ฉันจะคิดมันออกไม่ช้าก็เร็วนี่แหล่ะ

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale