ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "I'm afraid you'll break my heart."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    I'm afraid you'll break my heart.

    แปลว่า ฉันกลัวว่าคุณจะหักอกฉัน

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale