ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "If you wanna judge me, be my guest."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    If you wanna judge me, be my guest.

    แปลว่า ถ้าคุณอยากจะตัดสินฉัน ก็เชิญตามสบายเลย

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale