ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "If you hold your ground, then you might have a chance."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    If you hold your ground, then you might have a chance.

    แปลว่า ถ้าคุณไม่ถอยคุณก็อาจจะมีโอกาส

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale