ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "If it were not for hope, the heart would break."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    If it were not for hope, the heart would break.

    แปลว่า หากหมดหวังก็หมดพลังใจ