ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "I promise! I'll never lose my temper again!"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    I promise! I'll never lose my temper again!

    แปลว่า ฉันสัญญา ฉันจะไม่โกรธอีกแล้ว

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale