ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "I hope you have a good time at the beach."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    I hope you have a good time at the beach.

    แปลว่า ฉันหวังว่าคุณคงจะไปเที่ยวหาดนั่นอย่างสนุกนะ

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale