ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "I don't mean to give you a hard time."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    I don't mean to give you a hard time.

    แปลว่า ฉันไม่ได้ตั้งใจนำความยุ่งยากมาให้คุณ

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale