ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "I don't get along with that guy."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    I don't get along with that guy.

    แปลว่า ฉันเข้ากับนายคนนั้นไม่ได้

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale