ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "I always keep my word."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    I always keep my word.

    แปลว่า ฉันรักษาคำพูดเสมอ

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale