ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "How do you do?"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    How do you do?

    แปลว่า คุณเป็นอย่างไรบ้าง, สบายดีหรือเปล่า

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale