ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Hey, watch you mouth! Don't talk that way."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Hey, watch you mouth! Don't talk that way.

    แปลว่า เฮ้ ระวังคำพูดของเธอหน่อย อย่าพูดอย่างนั้น

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale