ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "He that cannot obey cannot command."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    He that cannot obey cannot command.

    แปลว่า ผู้ที่ไม่เคยเชื่อฟัง ก็จะออกคำสั่งไม่เป็น

    Listen to voicemalefemale