ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "He said I was out of date."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    He said I was out of date.

    แปลว่า เขาบอกว่าฉันเชย

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale