ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Have a good time"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Have a good time

    แปลว่า สนุกสนาน เพลิดเพลิน ขอให้สนุกนะ

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale