ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Go for a walk"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Go for a walk

    แปลว่า เดินเล่น ไปเดินเล่น ไปกินลมชมวิว

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale