ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Give someone a hard time"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Give someone a hard time

    แปลว่า นำความยุ่งยากมาให้ ทำให้ยุ่งยาก สร้างความลำบากให้

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale