ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Get together"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Get together

    แปลว่า พบปะ รวมตัวกัน รวมกลุ่มกัน พบปะสังสรรค์กัน

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale