ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "get home sick"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    get home sick

    แปลว่า คิดถึงบ้าน

    หมวด PHRV

    Listen to voicemalefemale