ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "From time to time"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    From time to time

    แปลว่า บางครั้ง

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale

สำนวนภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "From time to time"   ได้แก่

สำนวนภาษาอังกฤษแปลว่า
you'll hear that from time to time.คุณจะได้ยินเรื่องนั้นเป็นบางครั้ง
one more timeอีกครั้ง
have a good timeสนุกสนาน เพลิดเพลิน ขอให้สนุกนะ
give someone a hard timeนำความยุ่งยากมาให้ ทำให้ยุ่งยาก สร้างความลำบากให้
busiest men find the most time.ยิ่งขยัน ยิ่งมีเวลามาก
i don't mean to give you a hard time.ฉันไม่ได้ตั้งใจนำความยุ่งยากมาให้คุณ
don't let me down this time.คราวนี้อย่าทำให้ฉันผิดหวังล่ะ
a stitch in time saves nine.จงตัดไฟแต่ต้นลม
time and tide wait for no man.เวลาและกระแสน้ำไม่คอยใคร