ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "fall off the back of a lorry"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    fall off the back of a lorry

    แปลว่า ถูกขโมย

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale