ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Face to face"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Face to face

    แปลว่า ซึ่งๆ หน้า จะๆ ต่อหน้า ประจันหน้า

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale