ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Every now and again"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Every now and again

    แปลว่า เป็นครั้งคราว

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale

สำนวนภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "Every now and again"   ได้แก่

สำนวนภาษาอังกฤษแปลว่า
every now and thenเป็นครั้งคราว
it's good to be lonely every now and again.ดีที่ได้เป็นโสดบ้างเป็นครั้งคราว
every now and then i go to town and spend lots of money.ฉันเข้าไปในเมืองและใช้จ่ายเงินจำนวนมากเป็นครั้งคราว