ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Every now and again"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Every now and again

    แปลว่า เป็นครั้งคราว

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "Every now and again"   ได้แก่

สำนวนภาษาอังกฤษแปลว่า
every now and thenเป็นครั้งคราว
it's good to be lonely every now and again.ดีที่ได้เป็นโสดบ้างเป็นครั้งคราว
every now and then i go to town and spend lots of money.ฉันเข้าไปในเมืองและใช้จ่ายเงินจำนวนมากเป็นครั้งคราว