ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Don't let me down this time."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Don't let me down this time.

    แปลว่า คราวนี้อย่าทำให้ฉันผิดหวังล่ะ

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale