ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Don't jump the gun, let's face the facts first."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Don't jump the gun, let's face the facts first.

    แปลว่า อย่าวู่วาม เผชิญหน้ากับความจริงกันก่อน

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale