ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Don't get me wrong. I'm not against school rules."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Don't get me wrong. I'm not against school rules.

    แปลว่า อย่าเข้าใจฉันผิด ฉันไม่ได้ต่อต้านกฏระเบียบของโรงเรียน

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale