ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Deal with"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Deal with

    แปลว่า ติดต่อกับ จัดการกับ เกี่ยวข้องกับ รับมือกับ

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale