ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Day in and day out"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Day in and day out

    แปลว่า ตลอดเวลา อย่างต่อเนื่อง ไม่มีหยุด

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale