ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Can't you leave me in peace?"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Can't you leave me in peace?

    แปลว่า คุณจะไม่ปล่อยให้ฉันอยู่อย่างสงบเลยหรือ

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale