ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Calm down"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Calm down

    แปลว่า สงบสติอารมณ์ สงบใจ ทำใจให้สงบ ทำให้สงบ

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale