ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "by the way "

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

สำนวนภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "by the way "   ได้แก่

สำนวนภาษาอังกฤษแปลว่า
pave the wayปูทาง กรุยทาง แผ้วทาง
the bull must be taken by the horns.ยามผจญความยากวิบากนั้น จงสู้มันสุดชีวีอย่าหนีหน้า
look back on the way you were!มองย้อนกลับไปถึงชีวิตที่เป็นมาของเธอ
this will pave the way for future success.สิ่งนี้จะเป็นการปูทางไปสู่ความสำเร็จในอนาคต
men are known by the company they keep.จะมองคนชั่วดีก็ที่มิตร
the way to a man's heart is through his stomach.เสน่ห์ปลายจวักผัวรักจนตาย