ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "bring it up"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    bring it up

    แปลว่า เอ่ยถึงหรือพูดถึง

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale