ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Break a promise"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Break a promise

    แปลว่า ผิดสัญญา ไม่รักษาคำพูด ไม่ทำตามสัญญา

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale