ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Better than nothing"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Better than nothing

    แปลว่า ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale

สำนวนภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "Better than nothing"   ได้แก่

สำนวนภาษาอังกฤษแปลว่า
better bend than break.จงเป็นเยี่ยงต้นอ้อทีลู่ลม
better late than never.สายดีกว่าขาด
better be sure than sorry.กันไว้ดีกว่าแก้
health is better than wealth.ร่างกายสมบูรณ์ ดีกว่าทรัพย์สมบูรณ์
two heads are better than one.สองหัวดีกว่าหัวเดียว
maybe it's not as good as the first, but it's better than nothing.บางทีมันอาจไม่ดีเท่าอันแรก แต่ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย
half a loaf is better than no bread.จงพอใจในสิ่งที่ได้มา แม้จะไม่สมใจเท่าใดนัก
better the devil you know than the devil you don't know.รู้กับไม่รู้ เลือกที่รู้ไว้ดีกว่า
better be the head of a dog than the tail of a lion.เป็นราชาในกระท่อม ดีกว่าเป็นขี้ข้าในปราสาท