ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Bear in mind"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Bear in mind

    แปลว่า จำใส่ใจไว้ จำไว้ว่า จดจำ รำลึก สังวรไว้

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale