ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Be out of order"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Be out of order

    แปลว่า เสีย ใช้การไม่ได้ ไม่เข้าท่า ไม่เป็นระเบียบ

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale