ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Be mad at"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Be mad at

    แปลว่า โกรธ

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale