ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Be in the same boat"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Be in the same boat

    แปลว่า ลงเรือลำเดียวกัน ประสบปัญหาหรือความยุ่งยากเหมือนกัน

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale