ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "be down in the dumps"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    be down in the dumps

    แปลว่า ไม่สุขสบาย, ไม่มีความสุข

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale