ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "back and forth"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    back and forth

    แปลว่า เดินกลับไปกลับมา

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale