ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Ask for trouble"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Ask for trouble

    แปลว่า หาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว แส่หาเรื่อง

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale