ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "As far as I am concerned"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    As far as I am concerned

    แปลว่า ตามความเห็นของฉัน ตามความคิดฉัน เท่าที่ทราบ

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale