ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "As a matter of fact"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    As a matter of fact

    แปลว่า อันที่จริง ตามที่จริง จริง ๆ แล้ว

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale